GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Ana Sayfa  /  Duyurular

Sayın For You Suites Sitesi Kat Maliklerine;              

2019 yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu ilk  toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 19.05.2019 PAZAR günü saat 12:00’ de For You Suites Sitesinde yapılacaktır. Bu toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle 26.05.2019 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Katılamayacak olanların ise ekte yer alan vekaletname örneğini imzalayarak göndermeleri önemle rica olunur.  
 

Saygılarımızla,                                                                                 

FOR YOU SUİTES SİTE YÖNETİMİ
 
 

Ek 1 : Vekaletname örneği,

×